Doel

De Orange Maple Organisatie wil het onderlinge contact tussen christenen wereldwijd bevorderen door het organiseren van uitwisselingen. Daarmee ontstaat er begrip voor elkaars cultuur en levenswijze en worden verschillen gezien als nieuwe kansen.

Daarnaast is er de mogelijkheid om elkaars culturele en historische achtergronden te leren ontdekken en te leren zien als een zegen van onze Hemelse Vader.

2011 Orange Maple Foundation | info@orangemaple.org