Doel

De Orange Maple Organisatie wil het onderlinge contact tussen christenen wereldwijd bevorderen door het organiseren van uitwisselingen. Daarmee ontstaat er begrip voor elkaars cultuur en levenswijze en worden verschillen gezien als nieuwe kansen.

Daarnaast is er de mogelijkheid om elkaars culturele en historische achtergronden te leren ontdekken en te leren zien als een zegen van onze Hemelse Vader.

Het maken van een buitenlandse vakantiereis met mede-christenen en dan ook in contact komen met christenen in dat buitenland draagt bij aan het bevorderen van wereldwijde contacten. De Orange Maple organisatie is ervan overtuigd dat men niet alleen elkaars land, historie en cultuur beter leert kennen, maar ook ontdekt dat – waar ter wereld we ook zijn – er kinderen van de Hemelse Vader wonen.

2011 Orange Maple Foundation | info@orangemaple.org